Programy rozwojowe
dla liderów i kadry zarządzającej

Jesteś prezesem lub dyrektorem? Czas podjąć decyzję, aby skupić się na zadaniach strategicznych!

Programy rozwojowe to szkolenia i warsztaty mające na celu wyposażenie liderów, managerów i kadrę zarządzającą w kluczowe narzędzia i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami, skutecznej komunikacji oraz kompetencje do wdrażania i zarządzania projektami. To nie tylko inwestycja w rozwój kompetencji pracowników, ale także gwarancja długoterminowych korzyści dla całej organizacji.

Czym są programy rozwojowe ?

Programy rozwojowe ROSIEK dostarczają wiedzę i narzędzia ściśle powiązane ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami: Zarządu, Managerów, Liderów i Specjalistów. Są one projektowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez konsultantów w naszym autorskim modelu 7P, co zapewnia trafność i skuteczność działania Akademii. Programy rozwojowe prowadzane są w formule warsztatów merytoryczno-praktycznych dla wybranych grup, połączonych z sesjami Tribes.

Sesje Tribes polegają na wygenerowaniu jak największej liczby rozwiązań na problemy wnioskowane przez uczestników i dotyczące tematu, który jest omawiany na danym warsztacie. Jest to praca na realnych wyzwaniach.

Kompetencje lidera przyszłości

Przygotujemy Twoich liderów do lepszego odnalezienia się w świecie ciągłych zmian. Pokażemy im jak podejmować lepsze decyzje i działać efektywniej w oparciu o system, zespół i siebie w odpowiedzi na nagłe zmiany. Program ten jest kluczowy w momencie, gdy firma potrzebuje silnych decyzyjnych liderów.

Efektywna współpraca

Skoncentrujemy się na zbudowaniu współpracy poprzez wspólne cele, zwiększenie zaangażowania zespołu oraz przygotowanie liderów do zarządzania. Program ten jest kluczowy w momencie, gdy firma po znacznym wzroście zatrudnienia dąży do dalszego efektywnego funkcjonowania.

Komunikacja

Otrzymasz strategiczne narzędzia i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania informacjami w biznesie. Zadbamy o rozwoju kompetencji w zakresie udzielania efektywnego feedbacku i prowadzenia rozmów, nawet w trudnych sytuacjach wymagających empatii. Gwarantujemy praktyczne metody wspierające realizację celów biznesowych, rozwój pracowników i budowanie silnych zespołów.

Szkolenia dla zarządu

Wesprzemy zarząd w tworzeniu wykonalnych planów strategicznych, skuteczniejszym przekazywaniu celów, lepszym zarządzaniu ryzykiem i wspieraniu współpracy w zespołach. Firmy korzystające ze szkolenia szybciej osiągają założone cele i unikają wielu problemów, dzięki umiejętności zarządzania ryzykiem.

Deep Talk Master

Nauczymy Twoje zespoły skutecznej komunikacji na głębszym poziomie. Program ten zwiększa zaangażowanie pracowników, poprawia ich morale i efektywność współpracy. Efektem jest wzrost produktywności oraz zwiększenia ogólnej satysfakcji i lojalności pracowników. Program ten jest kluczowy przy rozproszonej współpracy w firmie.

Moduł personalizowany

Opracujemy koncepcję, która rozwiąże problem Twojej organizacji i dostarczy wartość na zdefiniowane wyzwania Twojej firmy.

Chcesz podnieść kompetencje swoich Liderów?

Jeśli planujesz awansować specjalistów na kierowników lub widzisz, że aktualni managerowie nie zarządzają ludźmi lub nie chcą przejmować odpowiedzialności – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Podczas tej rozmowy nasz konsultant pogłębi kwestie kompetencji managerskich, co pozwoli nam dokładniej przyjrzeć się Waszej sytuacji i celom, a także porozmawiać o pomysłach i planach na to, co możemy wspólnie zrobić.

Zapisz się na konsultację

Formularz kontaktowy

Czym Akademia ROSIEK różni się od innych?

WEB SZKOLENIA Gry symulacyjne 1

GRY SYMULACYJNE

To, co zapamiętujemy, to właśnie doświadczenia, dlatego w ROSIEK Solutions wykorzystujemy metody pracy, które pomagają trwale zapamiętywać zdobytą wiedzę. Gry symulacyjne pomagają uczestnikom rozwijać umiejętności, testować strategię, doskonalić procesy decyzyjne oraz poprawiać komunikację i współpracę w zespołach. Są one szczególnie wartościowe w nauczaniu złożonych umiejętności, gdzie praktyczne doświadczenie i podejmowanie decyzji w dynamicznych, często zmieniających się warunkach są kluczowe.

WEB SZKOLENIA Praca Zespolowa 1

RELACJE I PRACA ZESPOŁOWA

Dobre relacje i praca zespołowa podczas warsztatów są fundamentalne dla rozwijania skutecznych, kooperacyjnych zespołów. Nie tylko stanowią one klucz do sukcesu organizacyjnego, ale również przyczyniają się do osobistego rozwoju i satysfakcji zawodowej uczestników. Nasza Akademia wykorzystuje ćwiczenia grupowe, projekty i symulacje, aby uczestnicy mogli praktycznie zastosować i udoskonalić swoje umiejętności. Akademia obejmuje również elementy budowania zespołu (team building), które mają na celu wzmocnienie więzi międzyludzkich i poprawę dynamiki grupowej.

WEB SZKOLENIA Szkolenie online 1

PLATFORMA SZKOLENIOWA

Poza godzinami warsztatów oferujemy dodatkowe materiały edukacyjne i narzędzia dostępne online. To dodatkowa szansa na efektywne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i wdrażanie jej w codziennej pracy we własnym tempie i wtedy, gdy tego potrzebujesz.

WEB SZKOLENIA Efektywne narzedzia 1

EFEKTYWNE NARZĘDZIA

Z nami poznasz niezliczoną ilość narzędzi, modeli prowadzenia spotkań, facylitacji i współpracy, które będziesz mógł z powodzeniem i szybko zastosować na co dzień. Dodatkowo dzięki interaktywnym narzędziom, które angażują uczestników w formule online, poznasz sposoby zarządzania hybrydowym zespołem i angażujące formy pracy.

Dodatkowo otrzymasz:

  • Certyfikaty ukończenia programu – w formie wydrukowanej oraz PDF
  • Dostęp do materiałów online
  • Materiały szkoleniowe
  • Sesje mastermindowe poświęcone na rozwiązywanie bieżących problemów
  • Pomiar przed, w trakcie i po Akademii, a także podsumowanie całego programu oraz rekomendacje na dalsze działania dla organizacji.

Porozmawiajmy o Twoim wyzwaniu:

Formularz kontaktowy

Unikalna metodyka programów rozwojowych:

Programy opierają się na podejściu systemowym, które można scharakteryzować jako holistyczne i wielopoziomowe. Podejście to zakłada, że efektywne zarządzanie wymaga nie tylko umiejętności indywidualnych, ale także zrozumienia wpływu na cały system organizacji.

Nasze podejście uwzględnia 4 poziomy rozwoju:

  • Człowiek – Ja i inni. Skupienie na rozwoju osobistym lidera, jego umiejętnościach interpersonalnych, samoświadomości i zdolności do budowania relacji 1 na 1.
  • Zespół – My jako zespół. Rozwój umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, motywowania zespołu, delegowania oraz współpracy pomiędzy zespołami.
  • Organizacja – My jako organizacja. Zrozumienie struktury organizacji, jej kultury i procesów oraz spojrzenie na organizację jako całość.
  • Kontekst – My jako świat, rynek. Poszerzenie perspektywy na zrozumienie rynku, trendów globalnych oraz wpływu organizacji na szersze otoczenie i odwrotnie.
6683996a92fce4545005c493aff69d6c

35%

Jeśli chciałbyś sprawdzić, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników nawet o 35% na skutek wdrożenia programów rozwojowych i poprawy komunikacji wewnętrznej, zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację. Przekonaj się, jak możemy Ci pomóc w zakresie rozwoju Twojej kadry zarządzającej, managerów i specjalistów.

Jaki jest koszt programów rozwojowych?

Inwestycja w taki program to nie tylko wydatek finansowy; to przede wszystkim inwestycja w rozwój i przyszłość organizacji.  Każda złotówka wydana na akademię przekłada się na realne, mierzalne korzyści dla organizacji, takie jak zwiększenie efektywności, poprawa komunikacji wewnętrznej, czy też lepsze zarządzanie projektami i zmianami.
Po analizie Twoich potrzeb i wymagań organizacji będziemy mogli podać całkowite koszty, niemniej jednak wartość płynąca z inwestycji w taką akademię jest znacznie większa niż początkowy koszt. 

Porozmawiajmy o Twoim wyzwaniu:

Formularz kontaktowy

FAQ

Program rozwojowy dla pracowników zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję, co przekłada się na mniejszą rotację i lepszą atmosferę w pracy. Poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności, przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i efektywności operacyjnej firmy. Firmy inwestujące w rozwój pracowników stają się bardziej atrakcyjne dla talentów i lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania. Programy te budują również kompetencje liderów, zapewniając ciągłość i stabilność organizacyjną. Inwestycja ta jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności firmy na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Ważne jest dla nas, żeby prośbę o zmianę jezyka na angielski zgłosić odpowiednio wcześniej, w celu przygotowania przez nas wszystkich materiałów w języku angielskim.

Rekomendujemy, aby grupa warsztatowa składała się maksymalnie z 12 uczestników. Liczba osób wpływa na facylitację grupy, proces oraz czas i szanse uczestników na zadawanie pytań oraz efektywny udział w warsztatach.

W samym 2023 roku konsultancji ROSIEK przeszkolili ponad 20 organizacji, a całkowity czas szkoleń i konsultacji wyniósł 825 godzin. Przeprowadzone Akademie Liderów i Programy Rozwojowe składały się z 2 do 5 modułów szkoleniowych z zakresu zwinności, komunikacji, przewództwa. efektywnej współpracy, zarządzania czasem, a także motywacji.

Realizujemy programy rozwojowe dostosowane do potrzeb danej organizacji. W ramach programów skupiamy się na rozwoju liderów i managerów. Szkolenie zapewnia praktyczne narzędzia i metodyki, które pomagają w adaptacji do szybkich zmian rynkowych, budowaniu zwinnych zespołów i prowadzeniu organizacji do sukcesu. Najczęściej wybierane moduły tematyczne to zwinność zepołów, komunikacja, kultura organizacji, zarządzanie konfliktem, przywództwo, czy managment 3.0.