Programy rozwojowe
dla liderów i kadry zarządzającej

Programy rozwojowe to szkolenia i warsztaty mające na celu wyposażenie liderów, managerów i kadrę zarządzającą w kluczowe narzędzia i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami, skutecznej komunikacji oraz kompetencje do wdrażania i zarządzania projektami. To nie tylko inwestycja w rozwój kompetencji pracowników, ale także gwarancja długoterminowych korzyści dla całej organizacji.

Frame

Czym są programy rozwojowe ?

Programy rozwojowe ROSIEK dostarczają wiedzę i narzędzia ściśle powiązane ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami: Zarządu, Managerów, Liderów i Specjalistów. Są one projektowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez konsultantów w naszym autorskim modelu 7P, co zapewnia trafność i skuteczność działania Akademii. Programy rozwojowe prowadzane są w formule warsztatów merytoryczno-praktycznych dla wybranych grup, połączonych z sesjami Tribes.

Sesje Tribes polegają na wygenerowaniu jak największej liczby rozwiązań na problemy wnioskowane przez uczestników i dotyczące tematu, który jest omawiany na danym warsztacie. Jest to praca na realnych wyzwaniach.

Lider 5.0.

Droga od management do leadership. Moduł programu, który skupia się na rozwijaniu umiejętności liderów do efektywnego zarządzania w erze transformacji i zrównoważonego rozwoju.

Kultura organizacji

Koncentracja na budowaniu i kształtowaniu kultury firmy, która wspiera strategiczne cele i zwiększa zaangażowanie pracowników.

Komunikacja

Podczas warsztatu pomagamy w rozwoju kluczowych kompetencji z obszaru skutecznego zarządzania informacją, udzielania feedbacku, czy też prowadzenia rozmów, także w sytuacjach trudnych, wymagających empatii. Dostarczamy konkretnych narzędzi wspierających w egzekucji celów, rozwoju pracowników, czy budowania zespołu

Management 3.0

Koncentracja na zastosowaniu myślenia systemowego w zarządzaniu, identyfikacja wzorców i analiza relacji w organizacji, wspierająca zrównoważony rozwój.

People Power

Metody efektywnego angażowania pracowników, skuteczne delegowanie zadań oraz identyfikacja i rozwijanie talentów w organizacji. Celem jest stworzenie silnego zespołu i osiąganie celów.

Moduł personalizowany

Opracujemy koncepcję, która rozwiąże problem Twojej organizacji i dostarczy wartość na zdefiniowane wyzwania nawet w 1 dzień!

Jakie problemy rozwiązuje Akademia?

Każda organizacja jest specyficzna i wymaga wypracowania rozwiązań dopasowanych do jej kontekstu i problemów. Zauważyliśmy jednak, że wiele organizacji boryka się z podobnymi problemami, dlatego nasze programy są wypracowane na podstawie wielu lat doświadczeń w branżach: IT, produkcyjnych, farmaceutycznych, eCommerce i usługach B2C o różnej skali działania.

Problemy i wyzwania, na które odpowiada nasza Akademia to:

 • poprzednie akademie liderów i zarządzania projektami nie zadziałały – nasz program rozwojowy to nie tylko wiedza, ale realne narzędzia do zastosowania na co dzień
 • zaangażowanie zespołów spada i mamy coraz większe problemy z zarządzaniem efektywnością pracy – uczymy, jak zwinnie zarządzać pracą zespołów i utrzymywać wysoką motywację ludzi
 • cała organizacja nie mówi tym samym językiem – pokazujemy, jak można rozwijać kulturę feedbacku i otwartej komunikacji
 • HR nie rozumie potrzeb biznesu – uczymy strategii, które budują mosty zrozumienia i współpracy między HR a resztą organizacji

Czym Akademia ROSIEK różni się od innych?

WEB SZKOLENIA Gry symulacyjne 1

GRY SYMULACYJNE

To, co zapamiętujemy, to właśnie doświadczenia, dlatego w ROSIEK Solutions wykorzystujemy metody pracy, które pomagają, trwale zapamiętywać zdobytą wiedzę. Gry symulacyjne pomagają uczestnikom rozwijać umiejętności, testować strategię, doskonalić procesy decyzyjne oraz poprawiać komunikację i współpracę w zespołach. Są one szczególnie wartościowe w nauczaniu złożonych umiejętności, gdzie praktyczne doświadczenie i podejmowanie decyzji w dynamicznych, często zmieniających się warunkach są kluczowe.

WEB SZKOLENIA Praca Zespolowa 1

RELACJE I PRACA ZESPOŁOWA

Dobre relacje i praca zespołowa podczas warsztatów są fundamentalne dla rozwijania skutecznych, kooperacyjnych zespołów. Są one nie tylko kluczowe dla sukcesu organizacyjnego, ale również przyczyniają się do osobistego rozwoju i satysfakcji zawodowej uczestników. Nasza Akademia wykorzystuje ćwiczenia grupowe, projekty i symulacje, aby uczestnicy mogli praktycznie zastosować i doskonalić swoje umiejętności. Akademia obejmuje również elementy budowania zespołu (team building), które mają na celu wzmocnienie więzi międzyludzkich i poprawę dynamiki grupowej.

WEB SZKOLENIA Szkolenie online 1

PLATFORMA SZKOLENIOWA

Poza godzinami warsztatów oferujemy dodatkowe materiały edukacyjne i narzędzia dostępne online. To dodatkowa szansa na efektywne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i wdrażanie jej w codziennej pracy we własnym tempie i wtedy, gdy tego potrzebujesz.

WEB SZKOLENIA Efektywne narzedzia 1

EFEKTYWNE NARZĘDZIA

Z nami poznasz niezliczoną ilość narzędzi, modeli prowadzenia spotkań, facylitacji i współpracy, które będziesz mógł z powodzeniem i szybko zastosować na co dzień. Dodatkowo dzięki interaktywnym narzędziom, które angażują uczestników w formule online, poznasz sposoby zarządzania hybrydowym zespołem i angażujące formy pracy.

Co otrzymasz po udziale w Akademii ROSIEK:

 • Certyfikaty ukończenia programu – w formie wydrukowanej oraz PDF
 • Dostęp do materiałów online
 • Materiały szkoleniowe
 • Sesje mastermindowe poświęcone na rozwiązywanie bieżących problemów
 • Pomiar przed, w trakcie, po Akademii i podsumowanie całego programu oraz rekomendacje na dalsze działania dla organizacji

Jak wygląda Program rozwoju liderów?

Akademia Lidera opiera się na podejściu systemowym, które można scharakteryzować jako holistyczne i wielopoziomowe. Podejście to zakłada, że efektywne zarządzanie wymaga nie tylko umiejętności indywidualnych, ale także zrozumienia wpływu na cały system organizacji.

Podejście systemowe uwzględnia 4 poziomy rozwoju:

 • Człowiek – Ja i inni. Skupienie na rozwoju osobistym lidera, jego umiejętnościach interpersonalnych, samoświadomości i zdolności do budowania relacji 1 na 1.
 • Zespół – My jako zespół. Rozwój umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, motywowania zespołu, delegowania oraz współpraca pomiędzy zespołami.
 • Organizacja – My jako organizacja. Zrozumienie struktury organizacji, jej kultury i procesów oraz spojrzenie na organizację jako całość.
 • Kontekst – My jako świat, rynek. Poszerzenie perspektywy na zrozumienie rynku, trendów globalnych oraz wpływu organizacji na szersze otoczenie i odwrotnie.
6683996a92fce4545005c493aff69d6c

35%

Jeśli chciałbyś sprawdzić, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników nawet o 35% na skutek wdrożenia programów rozwojowych i poprawy komunikacji wewnętrznej, zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację. Przekonaj się, jak możemy Ci pomóc w zakresie rozwoju Twojej kadry zarządzającej, managerów i specjalistów.

Jaki jest koszt Akademii?

Inwestycja w taką akademię to nie tylko wydatek finansowy, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój i przyszłość organizacji.  Każda złotówka wydana na akademię przekłada się na realne, mierzalne korzyści dla organizacji, takie jak zwiększenie efektywności, poprawa komunikacji wewnętrznej, czy też lepsze zarządzanie projektami i zmianami.
Po analizie Twoich potrzeb i wymagań organizacji będziemy mogli podać całkowite koszty, niemniej jednak wartość płynąca z inwestycji w taką akademię jest znacznie większa niż początkowy koszt. 

FAQ

Program rozwojowy dla pracowników zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję, co przekłada się na mniejszą rotację i lepszą atmosferę w pracy. Poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności, przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i efektywności operacyjnej firmy. Firmy inwestujące w rozwój pracowników stają się bardziej atrakcyjne dla talentów i lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania. Programy te budują również kompetencje liderów, zapewniając ciągłość i stabilność organizacyjną. Inwestycja ta jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności firmy na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Ważne jest dla nas, żeby prośbę o zmianę jezyka na angielski zgłosić odpowiednio wcześniej, w celu przygotowania przez nas wszystkich materiałów w języku angielskim.

Rekomendujemy by grupa warsztatowa składała się maksymalnie z 12 uczestników. Ilość osób wpływa na facylitację grupy, proces oraz czas i możliwość uczestników na zadawanie pytań oraz efektywny udział w warsztatach.

W samym 2023 roku konsultancji ROSIEK przeszkolili ponad 20 organizacji, a całkowity czas szkoleń i konsultacji wyniósł 825 godzin. Przeprowadzone Akademie Liderów i Programy Rozwojowe składały się z 2 do 5 modułów szkoleniowych z zakresu zwinności, komunikacji, przewództwa. efektywnej współpracy, zarządzania czasem, a nawet motywacji.

Realizujemy programy rozwojowe dostosowane do potrzeb danej organizacji. W ramach programów skupiamy się na rozwoju liderów i managerów. Szkolenie zapewnia praktyczne narzędzia i metodyki, które pomagają w adaptacji do szybkich zmian rynkowych, budowaniu zwinnych zespołów i prowadzeniu organizacji do sukcesu. Najczęściej wybierane moduły tematyczne to zwinność zepołów, komunikacja, kultura organizacji, zarządzanie konfliktem, przywództwo, czy managment 3.0.