Czeka Cię duża zmiana w firmie?

Sprawdź, czy Twoja firma jest na to gotowa! Diagnoza pozwoli Ci zidentyfikować wąskie gardła i luki w planie, żeby inwestycja miała sens.

Na warsztacie poznamy obecne procesy funkcjonujące w firmie i namierzymy ryzyka oraz blockery, które mogą uniemożliwić skuteczne wprowadzenie planowanej zmiany. Wszystko to w ciągu zaledwie jednego dnia!

Zapisz się na konsultację

Formularz kontaktowy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wprowadzasz nowe narzędzia lub technologie, które dotykają dużej części Twojej organizacji? Zmieniasz model biznesowy, wprowadzasz nową linię produkcyjną lub wchodzisz na nowy rynek? A może wdrażasz nową strategię sprzedaży i CRM? Każda z tych zmian wpływa na całą organizację i wymaga od wszystkich działów modyfikacji dotychczasowego sposobu działania. Nasze warsztaty oferują sprawdzone narzędzia i metody, które pomagają zidentyfikować i wyeliminować luki w nowych procesach, usprawnić komunikację oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników, nawet tych najbardziej sceptycznych.

Zarządzanie zmianą to nie tylko wprowadzenie nowości; to przede wszystkim zarządzanie ludźmi i ich oczekiwaniami. Nieumiejętne zarządzanie zmianą może skutkować brakiem widocznych efektów inwestycji, demotywacją zespołu, a w konsekwencji też utratą pozycji rynkowej firmy.

Dowiedz się, jak uniknąć problemów związanym z realizacją projektów, które wpływają na całą organizację, korzystając z naszego doświadczenia. To pozwoli Twojej organizacji na utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności na rynku.

Jak wygląda współpraca z nami?

Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą. Konsultacja składa się z dwóch części:
Kontakt telefoniczny – 15-minutowa rozmowa, podczas której zapytamy o Twoje potrzeby i wyzwania.
Konsultacja merytoryczna – dopasowana do Twoich wyzwań, trwająca max. 60 minut. W jej trakcie otrzymasz propozycje rozwiązań dla Twojej organizacji.

Formularz kontaktowy

Analizy gotowości firmy do wdrażania zmian

Nasze warsztaty rozpoczynają się od szczegółowej analizy bieżących procesów zarządzania, identyfikacji kluczowych obszarów ryzyk oraz przeszkód hamujących efektywność.
Najczęściej nasz plan rozwoju opieramy na trzech filarach:
strategii
→ komunikacji

→ efektywności procesowej i projektowej (w tym procesu sprzedaży i realizacji)


Przejście przez powyższe kroki pozwoli przygotować organizację do wzrostu i rozwoju oraz zaplanować priorytetowe działania.

Jak wyglądają warsztaty:

Raport (krytyczne punkty biznesu)

Jeden z ważniejszych punktów współpracy! Nie zostawimy Cię samego z wiedzą o krytycznych punktach; pokażemy Ci, jak je rozwiązać. Dzięki warsztatom i zebranym informacjom przygotowujemy raport, prezentujący diagnozę organizacji i rekomendowane działania długoterminowe oraz rozwiązania do szybkiego wdrożenia. Wspólnie z osobami decyzyjnymi spotykamy się, aby omówić przedstawiony raport i ustalić dalsze kroki współpracy. Tworzymy harmonogram prac, który doprowadzi projekt do zakładanych celów.

Wybór modelu współpracy

Ty decydujesz, w jaki sposób dalej potoczy się rozwój Twojego biznesu!

Dalszy rozwój Twojego biznesu

Samodzielnie lub z pomocą ekspertów z ROSIEK Solutions wdrażasz i utrwalasz nową wiedzę i strategię, wykorzystując narzędzia do szybszego wzrostu, które pozwalają Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe.

7 x szybciej

Prawidłowe zarządzanie zmianą zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów projektowych aż siedmiokrotnie. Kluczowe jest tutaj przygotowanie, wyposażenie i wsparcie pracowników w procesie zmiany, co pozwala organizacji lepiej zarządzić ludźmi.

Zaufali nam