Novo Nordisk Agile Project

Novo Nordisk & ROSIEK: Agile Project

Case study

Cel: Dostarczenie praktycznych umiejętności zastosowania Agile w rozwiązywaniu codziennych problemów firmy.

Klient

logo firmy novo nordisk

Szkolenie

Agile Project

Branża

Farmaceutyczna

Wyzwanie

Niektórzy pracownicy Klienta zetknęli się już z Agile, inni nie mają o tym żadnego pojęcia. Najważniejszym celem pozostaje praktyczna nauka wykorzystania Agile, ale aby to osiągnąć należy również wyrównać poziom wiedzy u uczestników szkolenia.

Etapy współpracy

Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy problemu. Wspólnie z Konsultantem ROSIEK zrealizowane zostały warsztaty. Trwały one 2 dni i dostarczyły wiedzy i zrozumienia głównych aspektów problemu. Warsztaty były oparte o praktyczne wykorzystywanie Agile.

Kolejnym etapem był zrealizowany 3-miesięczny Agile Project, podczas którego uczestnicy zdobyli wiedzę i narzędzia, pozwalające na pracę zwinną w każdym realizowanym projekcie.

Kolejnym etapem była sesja practice sharing, podczas której dwa równoległe zespoły spotykały się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami po Agile Project. Następnie dwa równoległe zespoły kontynuuowały pracę samodzielnie i dostarczyły 2 konkretne produkty dla organizacji.

Korzyści

check
Zamierzone i postawione cele są szybciej osiągane i z mocniejszym duchem zespołu
check
Szybsze i lepsze zrozumienie projektów w ramach organizacji
check
Zrozumienie głosu, jaki jest w organizacji na każdym szczeblu
check
Pierwszy krok w kierunku optymalizacji pracy i sposobów zarządzania w całej firmie