logo firmy CoffeeDesk

CoffeeDesk & ROSIEK: Warsztaty Discovery

Case study

Cel: Osiągnięcie większej zwinności i elastyczności w działaniach oraz poukładanie i systematyzowanie procesów.

Klient

logo firmy CoffeeDesk

Szkolenia:

Warsztaty Discovery

Branża:

CoffeeDesk

Studium zwinnego przypadku
Poznaj historię naszego Partnera.

Przekonaj się, jak współpraca z ROSIEK Solutions może realizować praktycznie dowolny cel każdej organizacji.

Wyzwanie

W naszej współpracy postawiliśmy na Warsztaty Discovery. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wstępnych i konsultacji zrozumieliśmy aktualną sytuację firmy, co stanowiło niezbędny czynnik do przygotowania warsztatów dla Coffeedesk. Skupiliśmy się na sprawdzeniu, w jakim miejscu znajduje się teraz organizacja i zbadaniu czy jest gotowa na przyjmowania zmian i wdrażanie innowacji. Organizacja przyszła w momencie, kiedy ilość zmian stanowiła duże wyzwanie. Spotkaliśmy się również, aby poprawić efektywność działań w organizacji, poukładać i zabezpieczyć, tak by aktywności i projekty szły równomiernie, ale też zgodnie z misją i wizją firmy.

Etapy współpracy

1. Ustalenie celów na współpracę – zaczynamy z wizją końca, definiujemy cele na warsztaty.

2. Analiza struktury i wybór grup – razem przechodzimy przez strukturę firmy, by wybrać uczestników oraz metodę pracy, która doprowadzi nas do celu.

3. Analiza bieżącej sytuacji organizacji (etap badawczy) – wykorzystujemy do tego narzędzie diagnostyczne oraz przeprowadzamy wywiady z kluczowymi osobami.

4. Warsztaty Discovery (etap odkrywczy) – praca w grupach, która pozwala na trafne zdefiniowanie największych wyzwań, blokerów i problemów organizacji, które potrzebują odpowiedniego uprządkowania czy usprawnienia.

5. Przygotowanie raportu oraz roadmapy – na podstawie zebranych danych przygotowujemy raport wraz z roadmapą rekomendowanych działań.

6. Omówienie raportu – zapraszamy na spotkanie z omówieniem raportu i roadmapy.

Korzyści

check
Diagnoza, na ile organizacja jest gotowa na wdrażanie innowacji i zmian
check
Wysokopozioma wizja na działy pomiędzy sobą
check
Zrozumienie głosu, jaki jest w organizacji na każdym szczeblu
check
Diagnoza tego, co organizacja musi zacząć robić, aby zacząć działać
check
Przestrzeń do podzielenia się tym, co działa w ramach organizacji, a co można byłoby robić lepiej