logo firmy evojan

Evojam & ROSIEK: Team Development

Case study

Cel: Przekazanie praktycznej wiedzy, narzędzi i perspektyw, które pomogą uczestnikom skuteczniej zarządzać i wdrażać innowacje w HR.

Klient

logo firmy evojan

Szkolenia:

Team Development

Branża:

Evojam

Studium zwinnego przypadku
Poznaj historię naszego Partnera.

Przekonaj się, jak współpraca z ROSIEK Solutions może realizować praktycznie dowolny cel każdej organizacji.

Wyzwanie

Evojam jako firma działa zwinnie dla klientów, ale wewnątrz nie było to możliwe. Część procesów w firmie była spowolniona przez różne problemy firmowe i indywidualne.

Role w zespole były rozmyte, nie było łatwości w podejmowaniu decyzji ani we wdrażaniu pomysłów.

Etapy współpracy

Gra symulacyjna, zespół kros-funkcjonalny, nauka przez działanie (learning by doing) – 2 dni

HATS – Kompleksowe badanie dostarczające wiedzy dotyczącej kompetencji pracy zespołowej w 2 perspektywach: indywidualnej i zespołowej. Diagnostyka potencjału zespołu i ludzi w oparciu o narzędzie Harrison Assessment Talent Solutions, która daje wgląd w sedno wyzwań zespołu i pojedyńczych jego członków.

Team Development – 6 spotkań odnoszących się do kluczowych elementów budowania zespołu w parciu o 4 filary: zaufanie i otwartość, komunikację, emocje i różnorodnośc z efektywnością. Team Development Program pomaga rozwijać nowy styl przywództwa i zbudować ufający sobie zespół. Doświadczyć przy tym realnej zmiany.

Korzyści

check
Diagnoza zespołu: ocena wszystkich członków zespołu i porównanie ich
check
Większe zaufanie do siebie: większa łatwość we wdrażaniu pomysłów, co było początkową trudnością w zespole Evojam
check
Precyzyjnie zdefiniowane role oraz odpowiedzialności
check
Skrócenie procesu podejmowania decyzji
check
Błyskawiczne zdefiniowanie wizji firmy: większe zrozumienie, w jaki sposób podejmować decyzje