Wdrożenie Innowacyjnych Metod Pracy w Centrum Usług Wspólnych HR dla Abbott

Case study

Cel: Wdrożenie Innowacyjnych Metod Pracy w HR

Klient

Abbott Laboratories logo.svg 300x77 1

Projekt

Design Sprint

Branża

Health-Care

Po co komu innowacje w HR i jak je wdrożyć?

W rozmowie z Barbarą Korczyńską odpowiadającą za rozwój serwisu i nowych technologii HR w regionie Europy i Afryki środkowo wschodniej dla Abbott, przeanalizujemy, dlaczego innowacje w HR są kluczowe dla rozwoju organizacji, jakie konkretne metody zostały zastosowane w firmie Abbott oraz jak wyglądał proces ich wdrożenia. Przykład Abbott pokazuje, że odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone zmiany mogą przynieść wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej organizacji.

Wyzwanie

  • Jak wygospodarować więcej czasu na potrzeby zespołu?
  • Jak zmienić strukturę organizacyjną, aby Team Leaderzy mogli lepiej zarządzać swoimi zespołami?
  • Jak efektywnie zarządzać komunikacją wielokanałową, aby nie było za dużo źródeł informacji?
  • Jak zadbać o pracowników, aby tempo pracy i trudne sytuacje z klientami nie dominowały ich codziennej pracy?
  • Jak stworzyć przestrzeń na pracę konceptualną?

Etapy współpracy

Abbott pod kierownictwem Barbary Korczyńskiej, wraz z firmą ROSIEK, zorganizował Design Sprint składający się z pięciu spotkań. Proces ten odbywał się online i obejmował następujące etapy:

  1. Identyfikacja wyzwań: Zespół przeprowadził ćwiczenia, aby zidentyfikować kluczowe wyzwania związane z zaangażowaniem w zespole, a także stworzył kilka potencjalnych rozwiązań tych problemów.
  2. Koncepcja i wybór rozwiązań: Po analizie wyzwań, zespół wybrał najlepszą koncepcję, która miała największy potencjał.
  3. Prototypowanie: Dla wybranej koncepcji został zaprojektowany prototyp.
  4. Testowanie: Prototyp został poddany testom w praktyce.
  5. Iteracja i doskonalenie: Na podstawie uzyskanych feedbacków, rozwiązanie zostało udoskonalone, aby lepiej spełniać potrzeby zespołu.

Korzyści

check
Przeprowadzenie transformacji Centrum Usług Wspólnych HR i zbliżenie się do biznesu oraz jego potrzeb.
check
Stworzenie zespołu awaryjnego, jako koncepcji rozwiązania na zdiagnozowane wyzwania w firmie.
check
Wzrost zaangażowania pracowników i efektywności zespołu.
check
Skrócenie czasu rozwiązywania problemów blokujących pracę zespołów wewnątrz firmy.