Najgorsze szkolenia pracowników i programy rozwojowe

Najgorsze szkolenia pracowników i programy rozwojowe

Szkolenia i programy rozwojowe powinny wspierać rozwój pracowników, podnosić ich kwalifikacje oraz zwiększać motywację. Niestety, zdarza się, że niektóre szkolenia pracowników przynoszą więcej szkody niż pożytku. Poniżej przedstawiamy przykłady najgorszych praktyk szkoleniowych, które spotkały się z krytyką uczestników na podstawie opinii zebranych w komentarzach na Linkedin Joanny Rosiek (nie dotyczą szkoleń organizowanych przez firmę ROSIEK)….