Czym jest RETRO

Co to, po co i dlaczego jest tak ważne dziś, czyli kilka słów o retro

Co będzie najważniejszą kompetencją tego roku? Czym jest RETRO? Po co komu przegląd swoich dotychczasowych działań? Czego przy RETRO należy się bać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule.

Najważniejsza kompetencja dziś

„Niepiśmienni w XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie mogą się uczyć, oduczać się i uczyć na nowo” Alvin Toffler

Zaczynając ten rok, po jakże nieprzewidywalnym dla nas wszystkich 2020, nie mam wątpliwości, co będzie teraz jedną z najważniejszych kompetencji w sferze zawodowej. Chodzi o uczenie się tego, czego nawet nie przewidywaliśmy, że będzie w granicach naszych możliwości, potrzeb czy zainteresowań. Trudnością nie jest jednak uczenie się samo w sobie, lecz oduczanie (tzw. unlearning), czyli umiejętność zmiany tego, co stało się naszym standardem, nawykiem, docelowym działaniem. Aby rozpoczynający się, niezbadany, choć już wiemy, że kryjący kolejne niespodzianki rok 2021, był rokiem przełomowym z pozytywnym zakończeniem, przychodzimy do Ciebie z pewną praktyką. Z czymś, co w obecnej rzeczywistości staje się jeszcze bardziej wartościowe. Chodzi o praktykę spotkań retrospektywnych – w skrócie RETRO.

Co to jest RETRO?

Retro to spotkanie, podczas którego przeprowadzamy przegląd swoich dotychczasowych działań. Skupiamy się na szeroko pojętym stylu pracy, a nie samym produkcie czy procesie, który wytworzyliśmy. Dodatkowo RETRO to także opracowanie planu usprawnień pracy. Zastanawiamy się: Co się nam sprawdziło? Co nie? Dlaczego? Co więcej, stawiamy sobie pytanie o to, czego zabrakło. O czym w ogóle nie pomyśleliśmy? Polecamy przeprowadzenie retrospekcji ze swoim zespołem, co 2-3 tygodnie lub przynajmniej na koniec kroków milowych (zrealizowanych celów) wdrażanego projektu. Taki okres pozwala na efektywne przeprowadzenie spotkania. Pozostawiamy Wam jednak dowolność. Najważniejsze, by zespół znał regularność spotkań.

Po co jest RETRO?

Organizacja spotkań pozwala zatrzymać się i spojrzeć wstecz. Na bazie zdobytych doświadczeń możemy porozmawiać o zmianach i usprawnieniach na przyszłość. Niech Cię więc nie zmyli nazwa retrospekcja. To spotkanie ma sens, nie tylko gdy podsumujemy to, co było, ale także gdy decydujemy się także na wdrożenie bardzo konkretnych zmian w ustalonym terminie. Ot, mała, ale jakże ważna różnica!  Zmiany są o tyle ważne, że mogą stać się pierwszymi krokami do realnej transformacji funkcjonowania zespołu. Jeśli Agile wywodzi się z empiryzmu to nasze praktyki również wymagają empirycznego podejścia, czyli uczenia się na podstawie doświadczeń. Jeśli nie poświęcamy czasu na wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie usprawnień, trudno nazywać nasze podejście choć trochę Agilowym.

Niebezpieczeństwo przy RETRO

Wciąż zaskakuje nas, jak wiele zespołów rezygnuje z tego niezwykle ważnego spotkania na rzecz przejścia do kolejnych zadań. Agile umiera od retro! A właściwie od jego braku lub niewłaściwego podejścia. Takiego, które nie daje szansy na otwartą rozmowę o sprawach, które powinny zostać zmienione. A przecież chodzi o uzyskiwanie coraz lepszych efektów! Retro daje przestrzeń mówienia o tym, o czym mówić niewygodnie, co trudne, wstydliwe, co może urazić innych i co łatwiej jest przemilczeć niż głośno wyartykułować. Jednak bez niego szczerość i zaufanie umrą jako kolejne.

A JEŚLI CHCESZ BYĆ BARDZIEJ AGILE W BIZNESIE I HR TO SPRAWDŹ CO MOŻEMY ZROBIĆ!